REGULAMIN

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem dokonywania rezerwacji oraz regulaminem pobytu, znajomość oraz przestrzeganie regulaminu zapewni Państwu komfortowy i bezpieczny pobyt w Willi Trojanda.

 

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU GOŚCI W POKOJACH GOŚCINNYCH TROJANDA

 

& 1. REZERWACJE

1. Rezerwacje przyjmowane są drogą, telefoniczną, mailową oraz poprzez systemy rezerwacyjne.
2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
3. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% ustalonej kwoty za cały pobyt w ciągu 3 dni roboczych.
4. Koszt pobytu jest ustalany przy rezerwacji a wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją ustalonej płatności.
5. Brak wpłaty zadatku w określonym terminie od dokonania rezerwacji skutkuje anulacją rezerwacji.
6. W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie jest zwracany
7. Pozostała część należności pobierana jest w dniu przyjazdu, w momencie meldowania gościa.
8. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego.
9. Niestawienie się gościa do godziny 22:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeśli gość nie poinformował o tym wcześniej.
10. W przypadku skrócenia pobytu należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
11. Wpłata zadatku, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
12. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 6,20 zł za każdy dzień pobytu od każdej osoby.

&2. POBYT

1. Pokój gościnny wynajmowany jest do użytku gości na doby po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających w obiekcie Trojanda zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu Jest możliwość pozostawienia bagażu do godz. 20:00.
3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny i gotowy do użytku.
4. Życzenie przedłużenia pobytu gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Prośba taka zostanie zrealizowana pod warunkiem że pokój nie został wynajęty innemu gościowi.
5. Gość powinien używać pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
6. Gospodarz obiektu nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju, lub pozostawione w innym miejscu obiektu.
7. W godzinach 22.00 do 8.00 obowiązuje cisza.
Zachowanie osób przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W szczególnych przypadkach skutkować to może wezwaniem policji bądź innych służb.
8. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.
Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w obiekcie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju i wynosi równowartość 100 zł.
9. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba że gość uzgodni tę kwestię z gospodarzem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.
10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w budynku oraz jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność obiektu należy zgłaszać u właściciela, który określi wysokość odszkodowania. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju (po wcześniejszej konsultacji z najemcami) zostaną oni obciążeni kosztami napraw.
11. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do pokoju, oraz budynku, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek zapłaty za dorobienie nowego kompletu 30 zł.
12. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz chodzenia w butach narciarskich. Sprzęt narciarski należy przechowywać w wyznaczonym do tego miejscu i nie wnosić do pokoi.
13. Do Państwa dyspozycji oddajemy ogólnodostępną, wyposażoną kuchnię, korzystający z kuchni zobowiązani są do zmywa po sobie naczyń i pozostawienia w niej porządku.
14. Żelazko i deska do prasowania dostępne są w wyznaczonym miejscu.
15. Na życzenie Gości udostępniamy suszarki do włosów.
16. Grillowanie tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
17. Korzystanie przez dzieci z wyposażenia obiektu (huśtawki, trampolina, zjeżdżalnia, piaskownica, itp.) może być wyłącznie pod nadzorem ich opiekunów.
18. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Gość jest zobowiązany do parkowania tak aby nie utrudniać parkowania innym osobom korzystającym z parkingu. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy, ani za pozostawione w nich mienie
18. Zwierząt nie są akceptowane.
19. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna). Pokój nie jest sprzątany w trakcie pobytu gościa.
20. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz porządku i czystości prosimy zgłaszać na bieżąco.
21. Obiekt ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz sprawność urządzeń .
22. Obiekt nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
23. Gość korzystający z usług akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości zawartych w regulaminie zasad.

rezerwacja
telefon+48609 687 278
mapa